Betingelser og vilkår

NVRLND AS (“NVRLND”) gir deg tilgang til nettstedet deres, tilgjengelig via https://nvrlnddesign.co/ (“Nettstedet”), betinget av at du aksepterer vilkårene, betingelsene og merknadene som er skrevet her (samlet kalt "Vilkårene" til bruk"). Ved å bruke nettstedet godtar du å følge hver av bruksvilkårene som er angitt nedenfor. Hvis du ikke godtar disse vilkårene for bruk, må du forlate nettstedet umiddelbart og avslutte all bruk av nettstedet.

Internasjonale forsendelser

NVRLND sender for tiden til mange internasjonale land. Hvis det er et problem, og NVRLND ikke kan sende til ditt land, vil NVRLND umiddelbart varsle deg og gi deg refusjon.

Toll, merverdiavgift og andre avgifter

Toll (eller tolltariffer) fastsettes av destinasjonslandets tollmyndigheter og fastsettes basert på en kombinasjon av opprinnelseslandet eller produksjonslandet for varene som kjøpes og klassifiseringen av disse varene i samsvar med et system vedtatt og brukt av land som vår e-handelspartner, Stripe, støtter. Sjekk din lokale tollmyndighets nettside for de siste oppdateringene om merverdiavgiftssatser, tolltariffer og andre avgifter. NVRLND har intet ansvar for gebyrer som pålegges av internasjonale myndigheter.

Risiko for tap

Alle produkter kjøpt fra denne siden blir transportert og levert til deg av en uavhengig transportør som ikke er tilknyttet eller kontrollert av NVRLND. Retten til produktene kjøpt på nettstedet, samt risikoen for tap for slike produkter, overføres til deg når NVRLND leverer disse varene til transportøren.

Åndsverk

Alt materiale, inkludert bilder, illustrasjoner, design, ikoner, fotografier og skriftlig og annet materiale som er en del av nettstedet (samlet kalt "Innholdet") er opphavsrett, varemerker, og/eller annen intellektuell eiendom som eies, kontrolleres eller lisensiert av NVRLND, eller, som ellers nevnt, er den intellektuelle eiendommen til nettstedets leverandører. Nettstedet som helhet er beskyttet av opphavsrett, alle verdensomspennende rettigheter, titler og interesser som eies av NVRLND. «NVRLND Design Co.» merke, "NVRLND-logo" og andre merker som vises på denne siden er varemerker for NVRLND Design Co.

Innholdet og nettstedet, samt utvalget og arrangementet av det, kan ikke brukes med unntak av i samsvar med disse bruksvilkårene, eller med NVRLNDs uttrykkelige skriftlige samtykke. NVRLND kan endre innholdet når som helst uten varsel til deg.

Bruk og begrensninger

Nettstedet og alt dets innhold er utelukkende ment for personlig bruk. Du kan laste ned eller kopiere innholdet og annet nedlastbart materiale som vises på nettstedet, kun for personlig bruk. Ingen rettigheter, tittel eller interesse for nedlastet materiale eller programvare overføres til deg som et resultat av slik nedlasting eller kopiering. Med unntak av det som er nevnt ovenfor, kan du ikke reprodusere, publisere, overføre, distribuere, vise, modifisere, lage avledede verk fra, selge eller delta i salg av eller utnytte på noen måte, helt eller delvis, noe av innholdet eller Nettstedet.

Enhver uautorisert bruk av nettstedet vil avslutte tillatelsen eller lisensen gitt av disse bruksvilkårene, vil føre til at du blir utestengt fra bruk av nettstedet, og kan bryte gjeldende lover, inkludert lover om opphavsrett, varemerkelover og kommunikasjonsforskrifter og vedtekter.

Elektronisk kommunikasjon

Du samtykker til å motta elektronisk kommunikasjon fra NVRLND enten i form av e-post sendt til deg på e-postadressen som er oppført på kontoen din eller ved kommunikasjon lagt ut på nettstedet. Du erkjenner og godtar at all elektronisk kommunikasjon i form av slik e-post eller innlegg på nettstedet skal tilfredsstille ethvert juridisk krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig.

 Innleveringer

Du erkjenner at du er ansvarlig for informasjon, profiler, meninger, meldinger, kommentarer, bilder, videoer og annet innhold eller materiale som du sender inn, laster opp, legger ut eller på annen måte gjør tilgjengelig på eller gjennom nettstedet (hver en "innlevering") , og at du, og ikke NVRLND, har det fulle ansvar for hvert slikt bidrag du sender, inkludert dets lovlighet, pålitelighet, hensiktsmessighet og varemerke, opphavsrett og annen intellektuell eiendom.

Du representerer og garanterer at du eier alle bidrag som er lagt ut av deg på eller gjennom nettstedet, at bidraget ditt er nøyaktig og ikke villedende, og at innlegget ditt på eller gjennom nettstedet ikke bryter med personvernrettigheter, publisitetsrettigheter, varemerkerettigheter , opphavsrett, kontraktsrettigheter eller andre rettigheter til enhver person eller enhet eller bryter med gjeldende lover, regler, forskrifter eller ordre. Du godtar å betale for alle royalties, gebyrer, skader og andre penger som skyldes noen person på grunn av eventuelle bidrag som er lagt ut av deg til eller gjennom nettstedet.

NVRLND forbeholder seg retten til etter eget skjønn å avslutte tilgangen din til kontoen din, avslutte din evne til å legge ut innlegg på nettstedet, og å nekte, slette, endre, redigere eller fjerne innsendinger, med eller uten årsak og med eller uten varsel.

NVRLND tar ikke noe ansvar og påtar seg intet ansvar for eventuelle bidrag som er lagt ut eller lastet opp av deg eller noen tredjepart, eller for eventuelle feil, ærekrenkelser, bakvaskelse, injurier, unnlatelser, usannheter, uanstendigheter, pornografi eller banning du kan møte. NVRLND er kun et forum og er ikke ansvarlig for noen uttalelser, representasjoner eller bidrag fra brukerne.

Ved å forby visse aktiviteter, påtar NVRLND seg ikke en forpliktelse til å overvåke eller fjerne noen innsendinger eller annen informasjon som er sendt inn av deg eller noen annen bruker.

Garantier, ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrensning

NVRLND LEVERER MATERIALET PÅ NETTSTEDET PÅ EN "SOM DET ER" OG "SOM TILGJENGELIG" BASIS UTEN  GARANTI. NVRLND FRASKRIVER SEG ALLE REPRESSENTASJONER, GARANTIER OG BETINGELSER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, MED HENSYN TIL NETTSTEDET, INNLEGG, INNHOLDET OG EVENTUELLE PRODUKTER ELLER INKLUDERT TJENESTER, KVALITET. , HOLDBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TITTEL, IKKE-KRENKELSE, FRIHET FRA FEIL, DATAVIRUS ELLER ANNEN SKADELIG ELLER UAUTORISERT KODE ELLER PROGRAMMER OG UNDERFORSTÅTTE GARANTIER.

I tillegg kan det være informasjon på nettstedet som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser som kan være relatert til produktbeskrivelser, priser og tilgjengelighet. NVRLND forbeholder seg retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser og til å endre eller oppdatere informasjon når som helst uten forvarsel.

NVRLND SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER AV NOEN SLAG KNYTTET TIL DIN BRUK AV NETTSTEDET, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN INDIREKTE, SPESIELLE, STRAFFENDE, TILFELDIGE, EKSEMPELISKE, MULTIPLISERT ELLER FØLGESKADER..

Diverse

Hvis en bestemmelse i disse vilkårene for bruk blir funnet ugyldige, uhåndhevbare eller ulovlige, skal en slik bestemmelse være gyldig og håndhevbar i den grad det er tillatt i henhold til loven eller gjeldende regler eller vedtekter, og gyldigheten og håndhevbarheten til de andre bestemmelsene i disse vilkårene. Bruk skal ikke påvirkes av dette. Unnlatelse av NVRLND i å håndheve noen bestemmelse i bruksvilkårene skal ikke utgjøre eller tolkes som en fraskrivelse av en slik bestemmelse eller retten til å håndheve en slik bestemmelse.

Handlevogn

Ingen flere produkter tilgjengelig for kjøp

Handlevognen din er tom.